Krava om krisehjelp til ulike sektorar i jordbruket får tommelen ned frå landbruksministeren, som omtalar landbruket som «relativt lite berørt av krisa».

Kilde (krever innlogging): Nationen