I et debattinnlegg 02.06.20 i Bondebladet beskylder Øystein Heggdal oss for å ønske at folk ikke skulle like å spise kjøtt. Han påstår at det nærmest finnes en naturlov som forklarer kjøttforbruk, og at industrialisering av kjøttproduksjon er medisinen mot pandemier.

Kilde: Bondebladet