Det er behov for å utvikle lokale proteinråvarer for bruk i kraftfôr til fjørfe i tillegg til økt bruk av dyrevennlige uteområder til fjørfe for å etterkomme nye forbrukerkrav.

Kilde: Agropub