Problemet er at Svenn Arne Lie er langt flinkere til å påpeke hvordan situasjonen burde ha vært enn til å presentere løsninger for hvordan vi skal nå målene.

Les debattinnlegget til Erling Aas-Eng (styremedlem, Norges Bondelag): Nationen