Bønder med griser og fjørfe seier behovet for ein tiltakspakke er stort og ber landbruksministeren stille opp.

Kilde: Nationen