Kraftig vekst i kraftfôrprisen og auka kostnader knytt til koronasituasjonen får Bondelaget til å be om «koronapakke» for bønder.

Kilde: Nationen