Skal kraftfôr til drøvtyggere koste mer enn kraftfôret til andre husdyr i framtida?

Kilde: Bondebladet