Her er en uoffisiell oversikt over effekten av jordbruksavtalen for de forskjellige produksjoner. Det ble ikke utarbeidet referansebruksberegninger i årets forenklede jordbruksoppgjør. Landbruk24 har satt de vanlige referansebrukene inn i Bondelagets regneark, og beregnet utslaget av jordbruksavtalen. Det er ikke tatt hensyn til kostnadsutviklingen i disse tallene.

Kilde: Landbruk24