Pressede marginer og stigende kraftfôrpriser i april har redusert inntekten til fjørfebønder betraktelig. At ordinære forhandlinger ikke kunne gjennomføres i år anser Norsk Fjørfelag som beklagelig, da tall fra budsjettnemda ville synliggjort de økonomiske utfordringene til fjørfeprodusentene.

Det er likevel noen positive resultater for fjørfebøndene i jordbruksavtalen vedtatt 30. april. Norsk Fjørfelag trekker frem hvor ekstremt viktig det er at ble enighet blant partene om å skrive ned all økning i norsk kornpris. Å unngå ytterligere økning i kraftfôrpris er i tråd med innspillet NFL gav faglagene i februar.

NFL ser positivt på at LMD fram mot forhandlingene i 2021 får i oppdrag å vurdere forbedring av virkemidlene med sikte på økt norsk fôrproduksjon, herunder økt norsk produksjon av proteinvekster. Satsning på mest mulig selvforsyning av fôrråvarer er norsk fjørfenæring opptatt av.

NFL har i flere år spilt inn at husdyrtilskudd bør gjelde for alle verpehøner inntil konsesjonsgrensen på 7.500 høner, og ikke bare til 5.000 dyr. Dette kravet er ikke blitt fulgt opp, men NFL er glade for at tilskuddet har økt med 1 krone pr høne. Gitt de siste års tunge investeringer i dyrevelferds- og klimatiltak er dette et positivt signal til eggprodusentene.

Taket på tilskuddet til avløsing ved ferie og fritid bør økes i takt med normal lønnsvekst i samfunnet. NFL vurderer at justeringen på 2,8 % i årets avtale kun dekker vanlig lønnsvekst til avløser, og ikke er et reelt løft. Koronakrisen har tydeliggjort at lønnsnivået i landbruket ligger på et så lavt nivå at det for mange er en lite attraktiv arbeidsplass. Dette ble synliggjort da regjeringen måtte love at permitterte som tok landbruksarbeid ikke ville få trekk i dagpenger. NFL poengterer at taket for tilskudd per foretak må ytterligere økes i fremtidige oppgjør, for å sikre stabil arbeidskraft i landbruket. For kyllingprodusentene er det blant annet et nødvendig behov å justere satser for de som driver med spesialproduksjon.

– Nå som forhandlingene er tilbakelagt, oppfordrer Norsk Fjørfelag landbruksminister Bollestad til å rette fokuset på de tiltak som kan lette den økonomiske krisen fjørfebøndene står midt oppi. Videre har vi forventninger til at dagligvarehandelen vil vise forståelse for de ekstraordinære kostnadene som fjørfebøndene er påført som en direkte konsekvens av korona. Fjørfenæringen er takknemlig for støtten fra det norske folk som spiser mer egg og fjørfekjøtt enn noen gang før. Ingen er tjent med at fjørfebonden som nå må betale mer for å lage trygg, sunn og god mat står alene i en økonomisk krise, uttaler styreleder i Norsk Fjørfelag, Kolbjørn Frøseth.