Pressede marginer og stigende kraftfôrpriser i april har redusert inntekten til fjørfebønder betraktelig. At ordinære forhandlinger ikke kunne gjennomføres i år anser Norsk Fjørfelag som beklagelig, da tall fra budsjettnemda ville synliggjort de økonomiske utfordringene til fjørfeprodusentene.

Kilde: Landbruk24