Den ekstraordinære prisstigningen på kraftfôr rammer fjørfebønder hardt. 77 % av fjørfebøndene oppgir at de er nokså eller veldig bekymret for videre drift dersom det ikke kompenseres for de økte kostnadene. Det haster med å finne økonomiske tiltak!, det sier Margrethe Brantsæter, daglig leder i Norsk Fjørfelag i en pressemelding.

Kilde: Landbruk24