Nesten åtte av ti fjørfebønder er bekymret for videre drift dersom de ikke får kompensasjon for økte kostnader.

Kilde: Nationen