Åtte land i Europa har i løpet av vinteren rapportert om utbrudd av høypatogen aviær influensa i villfugl, fjørfe eller fugler holdt i fangenskap.

Kilde: Bondebladet