Antibiotikaresistente bakterier er et økende problem i store deler av verden, og kan få alvorlige konsekvenser for behandling av sykdommer. Nettopp derfor er det viktig at vi bruker så lite antibiotika som mulig. Også i husdyrproduksjon.

Kilde: MatPrat