Fristen for levering av egg til forbruker forlenges midlertidig med maksimalt 7 dager til totalt 28 dager etter legging. Dette gjøres for å jevne ut svingningene i markedet og sørge for at egg er tilgjengelig under utbruddet av Covid-19 (koronaviruset).