Forbruket av egg er nesten doblet siden 1950-tallet; fra 7 kg per innbygger i 1953/54, til 13 kg per innbygger de siste årene1. Forbruket i dag tilsvarer omtrent et halvt egg om dagen2. Til tross for at egg utgjør kun 2 % av det totale energiinntaket vårt, er det likevel en kilde til en rekke næringsstoffer i kostholdet.

Les videre om egg og helse: Animalia