Frykten vår er at vi vil oppleve salg i «rykk og napp» de neste månedene, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

– Vi ber om at kjøtt- og eggbedriftene får større mulighet til å påvirke utvalget i butikk, for å sikre balansen mellom produksjon og forbruk i kjøtt- og fjørfemarkedet. Om foredlingsbedriftenes leveranser skal styres strengt etter handelens ønsker, får vi sannsynligvis ikke avsetning på hele dyret. I krisetider trenger vi tettere dialog og koordinering med utgangspunkt i hva som faktisk finnes på lager.

For å lese videre: Kjøttbransjen.no