Koronautbruddet kan medføre mangel på fôrråvarer, som for eksempel aminosyrer. Dette gir et behov for å kunne benytte fiskemel i fôr til svin og fjørfe for å sikre nødvendig fôrkvalitet.
Kilde: Landbruk24