Kolbjørn Frøseth er gjenvalgt som styreleder i Norsk Fjørfelag. Også nestlederen får fornyet tillit.

Kilde: Nationen