Vilde Haarsaker er ansatt som ny assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun tiltrer stillingen 6. april.

Les hele saken her: Bondebladet