«Mjølk» utan mjølk og «kjøt» utan kjøt. Matindustrien i Noreg har sett inn støyten i kampen om dei grøntsvoltne kundane, men dei har dårleg tid. Framleis kjem dei fleste produkta frå andre land.

Omtalen finner du her: NRK