I forbindelse med etableringen av det nye Fjørfehuset ved senter for husdyrforsøk på Ås Gård – NMBU er det besluttet fra hele bransjen at det skal innføres en bransjeavgift. Her finner du litt mer info om denne ordningen og hva det betyr for hver enkelt kunde.