Fagprogram

FJØRFEDAGENE 2020 åpnes av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad. Den røde tråden på FJØRFEDAGENE er AgriAnalyse sin utredning om norsk fjørfenæring, som er utført på oppdrag fra Norsk Fjørfelag. Hovedfunnene blir presentert og stikkord for fagprogrammet blir produsentøknonomi, et balansert marked, verdiskapning og dyrevelferd som et premiss for vårt omdømme. I tillegg skal vi løfte hvordan fjørfenæringen kan bidra til det grønne skiftet, politisk vilje til økt norsk fôrråvare og forvaltning av vårt samfunnsansvar fremover. Her finner du PROGRAM FJØRFEDAGENE 2020 i pdf

Påmelding FJØRFEDAGENE

Påmeldingen til FJØRFEDAGENE 2020 er nå åpnet og du kan melde deg på HER!