Næringsdepartementets forslag til lov om god handesskikk høstet langt på vei full støtte under mandagens høring. Også småaktørene hensyntas, mener Bondens Marked.

Kilde: Bondebladet