Kinas import av landbruksprodukter fra USA er ventet å øke kraftig etter at den første delen av handelsavtalen er signert onsdag.

Kilde: E24