Historisk sett har griseholdet vært størst fordi grisen har vært holdt i begrenset antall og kunnet fôres med diverse overskudd fra jordbruk og industri. «Alt går i grisen», som kjent. Men med økende kornoverskudd og mer spesialisert produksjon har fjørfe hatt den langt største veksten også globalt.

Kilde: Nationen