Spis mindre kjøtt blir et halmstrå politikere klamrer seg til, mens det fødes barn som kan få varig mèn, fordi livsviktige næringsstoffer ikke blir tilført gravide mødre under svangerskapet. Dette i et av verdens rikeste land. Vi må tørre å løfte debatten om hvem som skal ha lov til å fortelle oss hva vi skal spise.

Kilde: Heimkunnskap.no