Makt kan defineres som evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Makten kan utøves synlig, i en beslutningsprosess, eller skjult, gjennom innflytelse over andre menneskers beslutninger. Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser og inntekt, over hva som spises og hvordan maten produseres. Politikerne har stor innflytelse over beslutninger som tas, men vår liste viser at det også ligger mye landbruksmakt i for eksempel embetsverk, samvirkeorganisasjoner, næringsmiddelindustri, butikkjeder og media.

Listen finner du her: Nationen