Norske kyllinger og griser er i en særposisjon i «kjøttindustrien» – de utgjør 97,5 prosent av alle dyrene som drepes for «kjøtt» hvert år, mens av over 64 millioner kyllinger levert til slakt, fikk bare 0,2 prosent, eller 130.000 av dem, komme utendørs i løpet av livet.

Dyr bør få komme ut. De bør få puste inn frisk luft. De bør få føle gress under føttene. Dette er ikke landbruk, det er industri. Det er ikke kjærlighet, det er prosess. Og aller viktigst – det trenger ikke være slik!

Kilde: Dagbladet