Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, forteller at de ville ha noe mer enn et standard bygg når de først måtte bygge nytt slakteri og foredlingsfabrikk.

– Det skal være et signalbygg både for tekniske løsninger, dyrevelferd, automasjon, miljø og sirkulærøkonomi. Vi kunne valgt løsninger som bare hadde gjenvunnet det vi selv bruker og trenger, men det hadde ikke gitt noen effekt for andre enn oss. Vi vil bidra i et større bilde, sier Stokbakken.

Kilde: TU Energi