Nye fôrløsninger med basis i lokale ressurser kan bidra til økt selvforsyning og mer bærekraftig norsk matproduksjon. Dette bidro til at bøndene Rolf Olav Gjørven og Dag Hjelle startet opp med algeproduksjon på eget gårdsbruk, som de første i verden.

Det norske landbruket er i dag avhengig av å importere enkelte råvarer, blant annet soya, for å sikre et høyt nok proteininnhold i kraftfôret til husdyra. Om vi lykkes med å finne alternative proteinkilder basert på lokale ressurser vil det bidra til høyere selvforsyning og en mer bærekraftig matproduksjon.

– Resultater fra forskningen viser at algene kan inneholde inntil 60 prosent protein, noe som er mer enn det dobbelte av soyaen som blir importert i dag, sier Gjørven og Hjelle.

Mikroalgene har egenskaper som gjør at de potensielt kan ha flere bruksområder.

– Mikroalger er både en kilde til proteiner og flerumettede fettsyrer, og kan målrettet dyrkes til alt ifra dyre- og fiskefôr, mat og medisiner, forteller de innovative bøndene.

Kilde: Landbruk.no