På grenseovergangen mellom Sverige og Norge, ble en trailer stoppet av Mattilsynet 21. oktober 2019. Norgesgruppen ville importere 11 tonn lammekjøtt fra New Zealand. Traileren måtte snu. Mattilsynet fant ikke frysetemperaturen under transporten forskriftsmessig. Importen skulle offshore, for å mette munner som pumper opp olje fra Nordsjøen.

– Vi tapte ingenting, sa kommunikasjonssjefen i Norgesgruppen.

Tapet tar den norske bonden, Norges befolkning, og klimaet. Konsekvensen blir flere nedlagte fjøs.

Kilde: Heimkunnskap