– Et langsiktig og ansvarsfullt samarbeid mellom myndigheter, næring og veterinærer har gitt gode resultater. Forbruket av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier hos norske husdyr er fortsatt blant de aller laveste i verden. Nå blir det snart lansert en ny strategi for å fortsette dette viktige arbeidet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Kilde: Regjeringen