Mattilsynet har fått henvendelser som viser at det ikke er klart om, eller hvordan, legemidler som inneholder toltrazuril kan brukes på fjørfe og at det praktiseres forskjellige tilbakeholdelsestider ved slik bruk. Dersom veterinæren vurderer at det er nødvendig med behandling og bruker legemidler som inneholder toltrazuril etter kaskaden, ønsker vi å gi en veiledning på hva som er lov innenfor regelverket.

For mer info trykk HER (Matillsynets nettsider).