Vi spiser mindre kjøtt, viser den ferske rapporten Kjøttets tilstand 2019, utgitt av Animalia. Mens beregnet reelt forbruk av kjøtt per innbygger var 53,4 kilo i 2016, har dette sunket, først med 600 gram i 2017, og deretter med 900 gram til, i 2018.

– Det er naturlig å tenke at det har sammenheng med kjøtt i samfunnsdebatten, at det gjør at en del av forbrukerne justerer kjøttforbruket sitt noe, sier Ola Nafstad, assisterende direktør i Animalia.

Animalia har siden 2006 målt tilliten til norsk kjøttbransje og kjøttprodukter. Nafstad peker på resultatene der som en mulig forklaring på hvorfor kjøttforbruket har gått ned.

– Årets tall viser at tilliten til norsk kjøttproduksjon og kjøttbransje er høy. Men de viser også at det har skjedd en markant endring. Tilliten har gått noe ned, og vet ikke-andelen har gått ganske tydelig opp. Det er ett av flere tegn på at bransjen har en jobb å gjøre, sa Nafstad da han la fram rapporten i forrige uke.

Kilde: Bondebladet