Debatten tilspisser seg i dagligvarebransjen ettersom det nå nærmer seg en konklusjon fra Konkurransetilsynet om hvor store prisforskjeller de ulike dagligvarekjedene har fra de største leverandørene, et resultat som kommer i november.

I tillegg jobbes det med en stortingsmelding om dagligvarebransjen der man vil utrede tiltak som blant annet forbud mot prisdiskriminering fra store leverandører til kjedene. Rema 1000 har vært tydelige på at de støtter et forbud mot prisdiskriminering, Norgesgruppen mener dette ikke er en god idé. Coop derimot har vært noe mer stille i debatten, men det betyr ikke at kjeden ikke har en mening.

Kilde: E24