Lagsarbeid

Øvrige omtaler

 • ISAE 2019
 • Reisebrev fra Haiti: Byggja kyllinghus, hjelp til sjølvhjelp
 • Mentor i landbruket: Landsdekkende ordning fra 2020
 • Lønnsomhet: Solenergi i fjørfeproduksjon
 • Proteinråvarer: Soyaprotein og spennende nye proteinkilder i fjørfefôr
 • Dyrevelferdsprogram Kalkun: Nå fører høye tråputescore til redusert dyretetthet
 • Dyrevelferdsprogram Verpehøns: Viktig informasjon til alle produsenter
 • Verpehøns: Deklarasjonsskjema fra oppaler til eggprodusent
 • Oppstart av nytt prosjekt: «Reinere kyllingslakt»
 • Vektjevnhet i slaktekyllingflokker: Egnet som velferdsindikator?
 • Tre-årig prosjekt: Saktevoksende kyllinger på ulike uteområder
 • Bedøving og avliving: Kritisk punkt i husdyrproduksjonen
 • UV-lys: Dreper uønskede bakterier på kylling og egg
 •  Regelverk: Salmonellakontroll for fjørfe
 •  Ny forskning: Egg inneholder 82% av det daglig D-vitaminbehovet

Statistikker