– UDs aspiranter skal i framtiden inneha sentrale verv i Norge og i utlandet, og vi på Veterinærinstituttet syns det er både hyggelig og viktig å få delta i opplæring av aspirantene. Vårt hovedbudskap til dem er betydningen av dyre- og fiskehelse i et én helseperspektiv, og hvor grunnleggende dette er i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål som er satt for 2030, forteller administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Gaute Lenvik om besøket av aspirantene.

Kilde: Veterinærinstituttet