Om dagens höga tillväxttakt kvarstår, så menar Ica-gruppens vd att 2025 är de vegetariska alternativen ett lika stort segment som kyckling.

Kilde: Expressen.se