De fleste er kjent med at fisk er sunt. Hvor sunt er egentlig proteinkilder fra andre typer av dyr, som kylling? Forskere ved Universitetet i Bergen har undersøke dette. De har brukt proteinkilder fra fjærkre som vanligvis ville ha blitt destruert eller brukt til dyremat, og brutt de ned i mindre proteinenheter, såkalte peptider. Deretter har de foret gnagere, som mus og rotter, med disse peptidene i ulike forsøk.

Gnagerne som fikk tilskudd av peptid fra kylling hadde lavere betennelsesnivå i kroppen sammenlignet med den andre gruppen.

Kilde: Forskning.no