Mattilsynet finner alvorlige forhold også i dyrehold med storfe, sau og svin. Vi fant dyr som ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i 8 storfehold, 7 sauehold og 4 svinehold, sier Torun Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Kilde: Landbruk24