Landbruk24 har kontaktet aktørene om situasjonen for produsenter som produserer egg i miljøinnredning.

Kilde: Landbruk24