For tida foregår det en debatt om mulighetene for eksport fra norsk jordbruk. En slik eksport har både nasjonale og internasjonale konsekvenser. Diskusjonen er aktualisert av situasjonen i melkesektoren, men er overførbar til andre produksjoner og har ikke minst betydning for landbrukspolitikken.

Den norske bonden er på mange måter heldig. Hun har verdens mest kjøpesterke kunder rett utenfor døra og politikere som har stilt opp, og stiller opp, for nasjonal matproduksjon gjennom blant annet jordbruksavtalen og grensevern. Fram til nå har vi også hatt mulighet til å delvis eksportere oss ut av situasjoner med ubalanse på hjemmemarkedet, ved hjelp av eksportsubsidier. Den muligheten mister vi nå.

Kilde: Nationen