Den pågående klimat- och hälsodebatten har bidragit till att allt fler vill äta hållbart, hälsosamt och närproducerad. Och där har ägg en viktig roll att fylla, enligt Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

– Ägget är ett fantastiskt livsmedel eftersom det är så näringsrikt, som proteinkälla är ägget perfekt. Tillsammans med en näringsexpert har vi tagit fram en äggrapport med en proteinskola där man kan lära sig mer om proteinets betydelse för vår hälsa, säger hon.

Kilde: Livsmedel i fokus