En forklaring på hvorfor husdyrproduksjon i Norge har lave klimagassutslipp sammenlignet med mange andre land er at vi har verdens friskeste dyr. Friske dyr trenger mindre fôr, de vokser raskere, produserer mer melk og kjøtt og færre dyr blir kassert ved slakting. Friske dyr gir derfor vesentlig lavere klimautslipp per produsert kilo kjøtt og melk.

Globalt slipper kyllingproduksjon ut 5 kg CO2– ekvivalenter per kilo slaktevekt av kylling. I Norge er utslippsintensiteten nede på bare 2 kg CO2-ekvivalenter per kilo.

Kilde: Landbruk.no