Syke dyr er ikke bare dårlig dyrevelferd. Det er også økonomisk ulønnsomt for bonden, det er uproduktiv bruk av arealressurser og det er svært lite klimasmart. Norge er fra naturens hånd dårlig egnet til å lage mye, billig mat. Men vår lange vinter og langstrakte land, med små og spredte besetninger og arealekstensiv produksjon, er godt egnet til å lage ren, trygg mat. Når forekomsten av bakterier med resistens mot det sentrale legemiddelet cefalosporin er 0,4 prosent i norske kyllingfjøs, mot 40 prosent i utlandet, skyldes det ikke først og fremst norsk klima. Det skyldes kompetente bønder og veterinærer.

– Vi skummer fløten av det harde arbeidet som er gjort av næringa for å få til dette. Jobben som gjøres for å holde antibiotikabruken lav, er den som skjer hver dag, på hvert enkelt gårdsbruk. Med hygienetiltak for å holde dyra friske og sørge for god dyrehelse, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Kilde: Nationen