Dette viser resultatene for 2018 av Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (Norm-Vet). Veterinærinstituttet har gjennomført denne overvåkingen på oppdrag fra Mattilsynet i 19 år.

Fjørfenæringen har gjennom målbevisst arbeid kraftig redusert forekomsten av antibiotikaresistente bakterier hos slaktekylling.
– Det er ikke tvil om at det er kyllingnæringens felles arbeid i kampen mot ESBL (Extended Spectrum Betalactamse) som har gitt resultater. Når det knapt påvises ESBL-bærende bakterier fra kylling i Norm-Vet er det helt som forventet ut fra overvåkingen og undersøkelsene vi selv gjør, sier Ida Mathisen, sjefveterinær i KLF.

Kilde: Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund