Scenarioene som ser på klimaeffekten av endret diett regner ikke inn potensialet for teknologi som reduserer utslippene per produsert enhet kjøtt. Historisk sett er dette en enorm blindsone.

Bare se på kyllingen, som kanskje er det mest ekstreme eksemplet. Siden 50-tallet er fôrforbruket per kilo tilvekst halvert, samtidig som avlingene per dekar i fôrproduksjon er tre ganger høyere. Klimagassutslippene per kilo kylling var minst dobbelt så høye på 50-tallet som i dag, og arealet som gikk med var seks ganger større per kilo kjøtt. Det er ikke langt unna at produsentene har klart å nulle ut miljøpåvirkningen fra forbrukernes firedobling i kyllingforbruk siste 30 år.

Kilde: Nationen