Stivelse er den viktigste komponenten og hovedkilden til energi i fjørfefôr, og selv om kyllinger har en usedvanlig god evne til å fordøye stivelsen spiser de så mye på så kort tid at de ikke klarer å fordøye stivelsen raskt nok. I tillegg til fôrspill i form av ufordøyd fôr og unødvendig bruk av landareal til å produsere fôr, fører det ufordøyde fôret også til oppblomstring av sykdomsfremkallende mikroflora i bakre tarm og kyllingen får diaré.

Utgangspunktet for doktorgraden var at det er behov for å få større kunnskap om faktorer som kan ha positiv påvirkning på stivelsesfordøyeligheten.

Kilde hvor du kan lese mer: NMBU