Efta-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein ble 23. august enige med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay om utkast til en frihandelsavtale. Det er gitt nye importkvoter på 200 tonn hel kylling (fersk/ frossen) og 100 tonn bearbeidede kyllingprodukter.

– Norge ga Mercosur en tollfri kvote på 300 tonn, men vi har et strengt regelverk på innførsel av mat, sier han.

Han setter spørsmålstegn ved om eksportørene vil klare å oppfylle de norske kravene til mattrygghet.

– Det er også et spørsmål om norske forbrukere er klare til å ta for seg av kyllingkjøtt fra Latin-Amerika. Vi får håpe det strenge regelverket og krav fra forbrukerne gjør at denne kvoten ikke blir utnyttet. Men dette er veldig uklart. Potensielt vil vi kunne få økt import på 300 tonn, til lav pris, sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbruksamvirke.

Kilde: Bondebladet